لوازم ساخت پانلها

ست کامل ابزار دستی حرفه ایی جهت ساخت اقتصادی و به صرفه کانالها تولید و عرضه می گردد همچنین خط تولید مدرن و تمام اتوماتیک مبتنی بر دستگاه CNC نیز برای تولید کلان کانالها موجود می باشد.

ابزار دستی

ART EM 27

ART EM 27
Portable Fabrication Table

ART EM 28

ART EM 28
Aluminum Clumping Ruler

ART EM 29

ART EM 29
Aluminum Clumping Ruler

ART EM 30

ART EM 30
Square in Aluminum

ART EM 31

ART EM 31
Square in Aluminum

ART EM 32

ART EM 32
Compass

ART EM 33

ART EM 33
Manual Bending Machine

ART EM 24

ART EM 24
PAL Manual Fabrication Tool Kit

ART EM 35

ART EM 35
Pneumatic Glue Spreader

ART EM 36

ART EM 36
Pneumatic Extended Silicon Tool

ART EM 37

ART EM 37
Aluminum Profile Cutting Machine

ابزار برش

ART ST 42

ART ST 42
Double Blade Cutter

ART ST 43

ART ST 43
Double Blade Cutter

ART ST 44

ART ST 44
Single Blade Cutter

ART ST 45

ART ST 45
Single Blade Cutter

ART ST 46

ART ST 46
Single Blade Cutter

ART ST 47

ART ST 47
Marker

ART ST 48

ART ST 48
Stiff Spatula

ART ST 49

ART ST 49
Glue Spreader Manual

ART ST 50

ART ST 50
Tape Marker

DTCM 12

DTCM 12
Rubber Hammer

دستگاههای اتوماتیک

ART EA 38

ART EA 38
Straight Cutting Automatic Machine

ART EA 39

ART EA 39
Electric Bending Machine

ART EA 40

ART EA 40
Computer Cutting Machine 3 in 1

ART EA 41

ART EA 41
Plotter Machine

نمایش اطلاعات