پال اکو

پانلهای پال اکو ، پانلهای از پیش عایق شده ای هستند که بطور اختصاصی جهت استفاده در بیمارستانها، اتاقهای تمییز، کارخانه های داروسازی و مواد غذایی طراحی و ساخته شده اند. چگالی این پانلها 45 کیلوگرم بر متر مکعب می باشد و ضخامت آنها 20 میلی متر است. سطح داخلی پانلها بصورت صاف بوده و فقط سطح بیرونی آنها متخلخل می باشد. هر دو سطح داخلی و خارجی با موارد ضد میکروب پوشانده شده اند.

پانلها

ART ES 80

ART ES 80

لوازم جانبی

ART ES 10

ART ES 10
Pal Eco System Green Color Polymer Invisible Profile

ART AC 11

ART AC 11
H Bayonet in Polymer

ART ES 12

ART ES 12
Corner Cover in Polymer

ART AC 13

ART AC 13
Corner Plate for Invisible Profile

ART ES 14

ART ES 14
Pal Eco System Green Aluminum U Profile

ART ES 15

ART ES 15
Pal Eco System Green Aluminum Chair Profile

ART ES 16

ART ES 16
Pal Eco System Green Aluminum F Profile

چسبها

ART M 23

ART M 23
PAL Adhesive

ART M 24

ART M 24
Aluminum Tape

ART M 25

ART M 25
PAL Sealant

نمایش اطلاعات